Home Soccer Ambush Quash Revolution, Losing Streak